اقدام ترامپ برای جلوگیری از ترور پمپئو و هوک افشا شد

به گزارش دیلی میل، بر اساس گزارشی جدید، ترامپ آنقدر نگران امنیت جانی پمپئو و برایان هوک، فرستاده ارشد وزارت خارجه او در امور ایران و ترور آنها بعد از کنار رفتن از وزارت خارجه بوده که در آخرین روزهای کارش در کاخ سفید ۱۵ میلیون پوند بودجه برای محافظت از آنها در نظر گرفت. طبق

مذاکرات حداکثری به جای فشارحداکثری

به گزارش ایرنا، همواره دو مدل بازی سیاسی در پیگیری منافع مطرح است. بازی اول از نوع نگرش لیبرالی و دومی از منظر رئالیستی است. در نگرش لیبرالی منافع نسبی نهفته است و در منظر رئالیستی نگرش مطلق گرایانه مطرح است. رفتار ترامپ در چهار سال گذشته گویای نگرش مطلق گرایانه در پیگیری منافع بود.