نقد فیلم Minari – بذرهای امید

تا بحال برایتان پیش آمده در چنین موقعیتی قرار گرفته باشید، کسی برای شما و زندگی پیش رویتان تصمیم بگیرد و شما تا انتهای مسیر به ناچار وی را همراهی کنید؟ میناری فیلمی درام ساخته ی لی ایزاک چانگ ، از همراهی خانواده‌ا‌ی می‌گوید که میان خواسته ها، اهداف و سرنوشتشان گره خورده‌اند، جدیدترین اثر