بدترین هواپیما‌ها و هلیکوپتر‌هایی که تاکنون ساخته شده‌اند

برترین ها – ترجمه از حسین علی پناهی: برادران رایت مشهورترین طراحان هواپیما در تاریخ هستند که در این مسیر با شکست‌های متعددی روبرو شدند، اما افراد بسیار دیگری نیز تجربیات مشابهی در این عرصه داشته اند که نامی از آن‌ها نشنیده اید. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، ارتش‌های جهان سعی داشتند هواپیما‌هایی بسازند که