نگاهی به قسمت سیزدهم سریال قورباغه – ماجراجویی‌های بدترکیب

با آغاز نیم‌فصل دوم سریال قورباغه به نظر می‌رسید که نخستین مجموعه هومن سیدی تصمیم گرفته در سطحی بالاتر از اهدافی که دنبال می‌کرد، قرار بگیرد. سطح هیجان این سریال در اپیزود به اپیزود نیم‌فصل دوم بیشتر شد و به نظر می‌رسید که در اپیزودهای منتهی به پایان فصل اول به اوج می‌رسد. اما قسمت