آگریمونیا با خواص مهمی که همه باید بدانند

خواص درمانی و سلامتی آگریمونیا در زمان های قدیم، از آگریمونیا اغلب در نان های مختلف، محلول ها و تونیک استفاده می شده است. برگ ها و گل های آن حاوی یک ترکیب شیمیایی منحصر به فرد هستند که می توانند به عنوان ماده سم زدایی، قابض، منعقد کننده و ضد التهابی روی بدن عمل