۴۷-۴۸ سالگی؛ سن اوج احساس بدبختی!

برترین‌ها: بر اساس مطالعات گسترده‌ای که دیوید بلانچ‌فلاور، اقتصاد‌دادن آمریکایی- بریتانیایی روی داده‌های ۱۳۲ کشور انجام داده، نمودار خوشبختی در بیشتر مناطق دنیا شکل منحنی دارد و این یعنی با پا گذاشتن به میانسالی به تدریج احساس خوشبختی در ما کاهش می‌یابد. وقتی به پیری می‌رسیم، حس خوشی و سلامتی دوباره در ما زنده می‌شود