«جان مریم» در‌ آسانسور، «کیتارو» در راز بقا!

روزنامه خراسان: بتهوون، کیتارو و بسیاری از آهنگ‌ساز‌های مطرح دیگر هر روز در جا‌های مختلفی می‌نوازند و خودشان خبر ندارند! برخی آثار مشهور این آهنگ‌سازها، بی آن که بخواهند یا بدانند، سال‌هاست در جایی استفاده می‌شود که شاید دلخواه آهنگ‌سازش نباشد. دست کم درباره قطعه مشهور بتهوون باید این طور باشد. در ادامه به دنبال