چگونه سرعت واکنش را بهبود ببخشیم

خواه بخواهید از رانندگی ایمن در شرایط نامناسب اطمینان حاصل کنید یا زمان واکنش خود را در یک ورزش رقابتی بهبود ببخشید ، کار بر روی رفلکس ها عادت بزرگی است که در طول زندگی ادامه می دهید. یک مورد سرگرم کننده نیز هست: شما می توانید برای انعطاف پذیری ذهنی فقط با بازی های

چگونه وضعیت خود را بهبود ببخشیم

مراحل {“smallUrl”: “https: / / www.wikihow.com / images / thumb / c / c8 / بهبود-وضعیت-وضعیت-خود-مرحله-۱-نسخه -۸.jpg / v4- 460px-Improve-Your-Posture-Step-1-Version-8.jpg “،” bigUrl “:” / images / thumb / c / c8 / Improve-Your-Positionure-Step-1-Version- 8.jpg /aid23838-v4-728px- بهبود-وضعیت-وضعیت-گام-۱-نسخه -۸.jpg “،” smallWidth “: 460،” smallHeight “: 345،” bigWidth “: 728،” bigHeight “: 546، “licensing”: “ مجوز: Creative Commons