نگاهی به نقش «مادر» در رسانه‌های ایرانی

برترین ها – صدف پیکامی: «مادر» لغتی پر بار در تمام فرهنگ‌ها و زبان‌های دنیا به حساب می‌آید. بار این لغت باری سنگین و مثبت است. اما آنچه که مادر را در فرهنگ‌ها و کشور‌های مختلف، متفاوت می‌کند نوع نگاه به نقش زن و مادری در جامعه است. گفتنی است که هرگز نمی‌توان منکر تاثیر