استخدام 21 ردیف شغلی در مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق در یزد

استخدام ۲۱ ردیف شغلی در مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق در یزد انتشار در یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و هشت امروز نشان شده نشان کردن استخدام مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق جهت تکمیل کادر خود در استان یزد

استخدام 7 ردیف شغلی در مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق در 3 استان

استخدام ۷ ردیف شغلی در مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق در ۳ استان انتشار در یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هشت امروز نشان شده نشان کردن استخدام مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود