باغ های هزارتوی جادویی جهان را بشناسید

امروزه باغ‌های هزارتو به یکی از سرگرمی‌های جذاب و ایدئال برای گردشگران از سراسر جهان تبدیل شده است؛ اما جذاب‌ترین باغ‌های هزارتو را کجا می‌توان یافت؟ نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ به‌روزرسانی شده است. امروزه باغ‌های هزارتو، که راه‌پر‌پیچ‌و‌خم و باغ‌پر‌پیچ‌و‌خم نیز نامیده می‌شود، به‌عنوان یک سرگرمی