باغ موزه هنر ایرانی؛ مینیاتوری از تاریخ معماری ایران

باغ‌موزه هنر ایرانی مکانی است که در آن تاریخ معماری ایران در دل ماکت‌های مینیاتوری، به نمایش گذاشته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. باغ‌موزه هنر ایرانی که در شهر تهران و در محله باغ فردوس، میدان تجریش، خیابان شهید دربندی (مقصودبیک)، کوچه دکتر حسابی واقع شده، مکانی است که در آن ماکت بناهای