رئیس SNB توماس جردن در مصاحبه ای پیش از تصمیم سیاست آتی بانک در 23 مارس با روزنامه SonntagsBlick صحبت کرد:

جردن هفته گذشته صحبت کرد و به پتانسیل نرخ های بالاتر در آینده اشاره کرد:

مصاحبه ای که جردن با SonntagsBlick انجام داد آخرین اظهار نظر عمومی او قبل از نشست سیاستگذاری SNB در 23ام خواهد بود.