آپارتاید حقوقی و تداوم اشغال وجنایت  در فلسطین

[ad_1] یکی از دلایل ناکارآمدی سازمان ملل در انجام وظایف خود حاکمیت«اپارتاید حقوقی قدرت ها در شورای امنیت سازمان ملل »است .متاسفانه سازمان ملل متحد بنا به سیاست انگلستان با حقوقی کردن طرح ظالمانه ۱۹۱۹بلفور در بدو تاسیس خود به اشغال سرزمینی وجهه قانونی داد وبا اعطا حق وتو به فاتحین جنگ دوم به عنوان

کد خبر : 430069
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۳
آپارتاید حقوقی و تداوم اشغال وجنایت  در فلسطین

[ad_1]

یکی از دلایل ناکارآمدی سازمان ملل در انجام وظایف خود حاکمیت«اپارتاید حقوقی قدرت ها در شورای امنیت سازمان ملل »است .
متاسفانه سازمان ملل متحد بنا به سیاست انگلستان با حقوقی کردن طرح ظالمانه ۱۹۱۹بلفور در بدو تاسیس خود به اشغال سرزمینی وجهه قانونی داد وبا اعطا حق وتو به فاتحین جنگ دوم به عنوان یک «امتباز تبعیض آمیز »مشروعیت حقوقی بخشید و بعد از آن بر اساس این« مشروعیت دروغین » وغیره حقوقی با ملل مختلف از جمله با ملت فلسطین رفتار شده ومی شود که جنایت اشغالگر را توجیه و آزادیبخشی را تقبیح می کند.
دومین اپارتاید حقوقی در مورد فلسطین ، که پیامد خونباری برای ملت فلسطین داشته وهنوز ادامه دارد صدورقطعنامه نوامبر ۱۹۴۷ تقسیم فلسطین در سازمان ملل است که سرزمین فلسطین را به دو قسمت بین حاکمان ومهاجران تقسیم کرده است و از برتری حق مهاجران بر حاکمان به هر شکل ضد انسانی ونژادپرستانه حمایت می کنند وحتی دفاع مشروع وحق آزادی‌بخشی سرزمینشان را تروریسم نامیده وبا تصویب قطعنامه های مبارزه با تروریسم آنان را از حقوق قانونی خود باز می دارد .
هیچ عقل ومنطق حقوقی چنین مجوزی به یک سازمان بین المللی نمی دهد که سرزمین ملتی را تقسیم کند و به قوم بی سرزمین بسپارد و با نام قانون برای آنان حق ایجاد کند تا با صاحبان اصلی آن سر زمین بجنگند وانان را بکشند و آواره کنند و خود نیز نسبت به منشاء این جنگ ها هم بی تفاوت باشد وهم با نام حقوق ملزم به توجیه اینگونه جنایات شوند !
بنا بر این سازمان ملل با حمایت کشورهای غربی دارنده حق وتو مسبب اصلی این فاجعه و استمرار آن هستند که نه تنها حق تقسیم سرزمین فلسطین را نداشتند بلکه آن تقسیم را نیز از سال ۱۹۴۷تا کنون حدود ۸دهه بگونه ای تضمین نکردند که این ملت وزنان وکودکانشان در امنیت زندگی کنند !!
آیا کشورهای غربی به ظلمی که طی این سالها بر ملت فلسطین شده و غرامتی که فلسطینیان دهها مرتبه بیش از هلوکاست ادعایی آنان که خود غربی ها مسبب آن بودند پرداخته آند آگاهی ندارند ؟
ایا دهها مرتبه با وتو های فردی و جمعی خود در شورای امنیت از شیوه نژادپرستانه و اپارتایدی رژیم صهیونیستی حمایت نکرده ونمی کنند؟
در رساله حقوق نویسنده این سطور که درسال ۱۳۶۷ یعنی ۳۵سال قبل در ایتالیا و به زبان ایتالیایی به منظور اثبات حقوقی استفاده وسوء استفاده از وتو در شورای امنیت علیه حقوق بشر، و درحمایت از اپارتاید و صهیونیزم و حتی علیه اصول و فصول منشور ملل متحد (diritto del veto nel consiglio di sicurezza degli nazioni uniti ) منتشر شد ، به این قضیه پرداخته و با تحقیق از قطعنامه های شورای امنیت ، بطور مستدل، امار دهها قطعنامه توسط کشورهای غربی در شورای امنیت در حمایت از اپارتاید در آفریقای جنوبی وعلبه حقوق بشر و دهها قطعنامه در حمایت از نژاد پرستی رژیم صهیونیستی وعلیه حقوق ملت فلسطین توسط مدعیان حقوق بشر و مبتکران حقوق بین الملل را بیان کرده ام ! وضعیتی که همچنان ادامه دارد زیرا همچنان امکان گذراندن قطعنامه ضد جنابت رژیم صهیونیستی در شورای امنیت بخاطر وتو کشورهای غربی وجود ندارد !
متاسفانه در کشور ما در بسیاری مواقع به علم وتفکر علمی بویژه درسیاست وحقوق کم توجهی شده به همین دلیل طی بیش از ۴دهه از عمر انقلاب در کمتر محکمه حقوقی بین المللی توانسته ایم حق خودرا استیفاء نماییم !بد تر این که هم برخی از قوانین وسازمانهای بین المللی را به درستی و یا عدم شناخت به چالش کشیده و یا ناچار به همکاری با آنان شده ایم واین وضعیت نه بخاطر این بوده که حقوقدان نداشته ایم بلکه کمتر به آنان فضا و در مناسبات بین الملل بهاء داده ایم.به همین خاطر کشوری که از اعضاء اصلی موسسین سازمان ملل متحد بوده طی این چهار دهه نه تنها نقش بارزی در کارکرد سازمان ملل نداشته بلکه نظیر ملت فلسطین مورد ظلم و تضعیف حقوقش نزد سازمان ملل متحد واقع شده است !در حالیکه با محدود حقوقدانانی که دارد می تواند در عرصه حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت وفضیلت های اخلاقی و انسانی وسازمانهای بین المللی تاثیر گذار باشد که امیدوارم این کاستی با پیشگامی حقوقدانان در دفاع از حقوق ملت فلسطین برطرف گردد.

ضرورت توازن قدرت در سازمان ملل با مفهوم سازی وگفتمان بین المللی
تصویب قطعنامه آتش بس در مجمع عمومی بیانگر عدم مقبولیت شورای امنیت و امتیاز تبعیض آمیز اپارتادی وتو به نفع اعضا دایم است زیرا تا همین کشورهای برخوردار از حق وتو اراده نکنند قطعنامه مجمع عمومی نیز ضمانت اجرایی ندارد کما این که اجرا نشده است ! بنا بر این اکنون با بسیج افکار عمومی جهان در دفاع از زنان و کودکان فلسطینی واقدام مجمع عمومی درتصویب قطعنامه آتش بس فرصتی برای دیپلماسی حقوقی بین المللی در جهت اصلاح منشور وایجاد موازنه قدرت بین مجمع عمومی وشورای امنیت پیش آمده زیرا زمانی فاتحین جنگ جهانی دوم امتیاز حق وتو را به خود اختصاص دادند که سازمان ملل با ۴۵عضو تاسیس شد در حالیکه اکنون بیش از ۲۰۰کشور عضو سازمان ملل هستند وضرورت اصلاح منشور وایجاد موازنه قدرت نه تنها بین ارکان سازمان ملل بلکه بر اساس شرایط کنونی مولفه های جدید جمعیتی ،جغرافیایی و اعتقادی وبلوک های جدید قدرت ایجاد شود.
جعل حقیقت و ظلم مضاعف بین المللی به ملت فلسطین به عنوان یک چالش بزرگ در مسیر تحقق عدالت و صلح وهمزیستی بین پیروان ادیان الهی در فلسطین است و امروزه مجمع عمومی نشان داده است که متفاوت از گذشته عمل می کند . لیکن بسیاری از کشورها و نمایندگان آنها در مجمع عمومی از تاریخچه ستم تاریخی که سازمان ملل در حق ملت فلسطین نموده بی اطلاع هستند و این نیازمند گفتمان سازی ،و اگاهی بخشی ودیپلماسی سازمان مللی است که وظیفه دستگاه دیپلماسی وهمه گانی کردن آن میان آزاد اندیشان جهان و کشورهای اسلامی وکشورهای عدم تعهد وحتی سازمانهای غیر دولتی ملی وبین المللی می باشد تا در جهت اصلاح این جعل قانون وبلکه بی قانونی سازمان ملل از ۱۹۴۷ تا کنون اهتمام ورزند و با تصویب قطعنامه ای برای بر گزاری رفراندومی در سرزمین های اشغالی و حذف نژاد پرستی رژیم صهیونیستی ،زمینه را برای نظام جدیدی متشکل از پیروان ادیان الهی مسیحیت ، یهودیان و مسلمانان فراهم نمایند تا در پناه صلح وهمزیستی زندگی کنند !
جمهوری اسلامی نمونه چنین جامعه متشکل از پیروان ادیان الهی را ایجاد کرده و حتی در مجلس شورای اسلامی نمایندگان اقلیت های دینی از یهود ومسیحی و زرتشتی و اهل تسنن در یک کشور بیش از ۹۹/شیعه در امنیت زندگی می کنند .
آیا سازمان ملل متحد وملت های متمدنی که ادعای انقلاب در همه علوم را دارند به درجه ای از بلوغ عقلی ،انسانی وحقوقی نرسیده آند تا سرزمین خونین فلسطین را به مدل بزرگتر پارلمان ایران برای همزیستی در پناه صلح تبدیل کنند ؟
به گمانم وقت آن فرا رسیده است تا با یک کمپین جهانی، حدود یک قرن جنگ و خونریزی در سرزمین های اشغالی وناامنی در خاورمیانه را به صلح وهمزیستی تغییر داد کما اینکه بسیاری از پارلمان ها ، مردم ، جمعیت ها وشخصیت ها وسیاستمداران در سراسر جهان جنایت ناتانیاهو وتهدیدات اتمی ونسل کشی اورا محکوم کردند که لازم می دانم به موضع شجاعانه و منصفانه یک سیاستمدار و حقوقدان خوشنام دومینیک دو ویلپن نخست وزیر اسبق فرانسه اشاره کنم که علاوه بر محکوم کردن جنابت نتانیاهو و تاکید بر آتش بس در مصاحبه کانال ۲۴فرانسه صراحتا گفت :
۱- نتانیاهو از تاریخ درس نگرفته است و شکست تمام‌عیار خورده‌است و آنچه اسرائیل رقم می‌زند، موضوع جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است
– این جنگ دارد وضع اسرائیل را بدتر، نظم جهان را سریع‌تر می کند، فقط باید آتش‌بس جاری شود و به اوضاع بشری رسیدگی گردد.

* نایب رییس اسبق کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی

[ad_2]

لینک منبع : هوشمند نیوز

آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA
+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA
+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA
+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
ای کافی شاپ
مدیریت حرفه ای کافی شاپ
خبره
حقوقدان خبره
و حرفه ای
سرآشپز حرفه ای
آموزش مجازی تعمیرات موبایل
آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو
آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.