×

1) تخصیص سرویس ایمیل با حجم 100 مگابایت قابل ارتقاء

2) تخصیص سرویس راه اندازی وبسایت آماده حرفه ای با حجم 200 مگابایت قابل ارتقاء

3) ثبت سوابق آموزشی و سوابق کاری در سیستم های جامع مرتبط

4) نرم افزار اتوماسیونری آنلاین (پنل کاربری پیشرفته کنترل و مدیریت تمامی سامانه ها از طریق میزکار).

5) اتصال ناحیه کاربری به رسانه اجتماعی شِما با قابلیت های فراوان به اشتراک گذاری فیلم، موزیک، ساخت صفحه، دیوار، پسندها و غیره.

6) هماهنگی و سازماندهی جهت ارائه تخفیف به اعضاء پروژه شِـما در سایت های مختلف

7) پنل دارای بسیاری از امکانات رایگان دیگر و کاربردی دیگری می باشد که مرتب به این خدمات و امکانات در حال افزوده شدن می باشد.

* لازم به ذکر است همانطور که بیشتر کاربران اینترنتی آگاه هستند برخی شرکت ها تنها برای یکی از سرویس هایی که در این پروژه ارائه می گردد هزینه هایی بالغ بر 50 تا 200 هزار تومان دریافت می نمایند!

* توجه نمایید تولید شناسه مخصوص اینترنتی شما جهت دستیابی به سایت ها بدون نیاز به عضویت مجدد رایگان است و از اطلاعات اولیه شما تولید می گردد پس در وارد کردن اطلاعات خود دقت نمایید.

×
شماره حساب مرکز ثبت و صدور شناسه ملی اینترنتی ×